Slutstopp

För DCO 116

Kategori:

Beskrivning

Model

Beskrivning

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

Kg

Storlek Ritning

End Stop

Upphängd eller monterad med

4,2

5,7

9

2

0-10

dbo115-acss